SD-Kvinnor: Socialdemokraterna har gjort det sämre för kvinnor i Sverige

Bild från Altingetartikel

Idag under Socialdemokraternas dag i Almedalen presenterar vi en lista på 10 punkter där Socialdemokraterna svikit svenska kvinnor, trots deras uttalade ambition att vara världens första feministiska regering. Det skriver SD-kvinnor. 

Snart har två mandatperioder med Socialdemokraternas självutnämnda ”feministiska regering” passerat, och det har minst sagt varit en turbulent tid. Mycket har sagts, men desto mindre har gjorts och inte minst har kvinnor drabbats – precis den målgrupp vars ställning man menade skulle stärkas.

Åtta år av symbolpolitik

I stället har man sett till att nedmontera kvinnors mående, trygghet och grundläggande rättigheter genom åtta långa år av ren symbolpolitik och en undermålig reformagenda.

Socialdemokraterna har genom åren fört en ansvarslös och otillräcklig politik som resulterat i förödande konsekvenser för främst unga kvinnor. Den grundläggande tryggheten när du går ut med hunden är som bortblåst, och likaså är förtroendet för att personen som utsätter dig får det straff de förtjänar.

10 fall av svek från regeringen

I dag under Socialdemokraternas dag i Almedalen presenterar SD-Kvinnor därför en lista på 10 punkter där Socialdemokraterna svikit svenska kvinnor, trots deras uttalade ambition att vara världens första feministiska regering.

 1. S har gjort Sverige mer otryggt för kvinnor
  Andelen som känner sig ganska eller mycket otrygga när de går hem ensamma en kväll i sitt egna bostadsområde har ökat från 21 procent till 30 procent mellan 2013 och 2020. Detta har inneburit att allt fler kvinnor drar sig för att gå ut på kvällarna, i rädsla att utsättas för brott.
 2. S vill behålla utländska våldtäktsmän
  Idag är det endast två av tio dömda våldtäktsmän utan svenskt medborgarskap utvisas. När SD:s partiledare Jimmie Åkesson lyfte detta i en partiledardebatt för några år sedan insinuerade dåvarande Socialdemokratiska statsministern att det kunde kopplas till löntagarnas situation på arbetsmarknaden. En fullkomligt häpnadsväckande uppfattning.
 3. S vill ge straffrabatter till grovt kriminella
  Unga kriminella kan fortfarande få ungdomsrabatt, mängdrabatt och sedan bli villkorligt frigivna efter två tredjedelar av straffet. Detta även i fall av mycket grov brottslighet, som exempelvis mord eller grov våldtäkt.
 4. S ignorerar förlossningsvårdens kris
  Samtliga av Sveriges 21 regioner lider idag brist på barnmorskor. Detta trots återkommande larm från både regioner och vårdgivare under många år. Konsekvenserna blir att födande kvinnor riskerar att bli utan stöd och hjälp, med betydande patientsäkerhetsrisk som följd.
 5. S tycker att våldtäktsmän förtjänar mer skadestånd än deras brottsoffer
  Dömda sexualbrottslingar kan få skadestånd på en miljon, samtidigt som de kvinnor som utsatts får 3000 kronor som plåster på såren.
 6. S anser att kvinnor måste ha stödhjul för att kunna komma någon vart
  Kvinnor behöver kvoteras in för att de inte är kompetenta nog att ta plats på egen hand i bolagsstyrelser – åtminstone om du frågar Socialdemokraterna. Detta då Socialdemokraterna vill kvotera in kvinnor till bolagsstyrelser, enbart på grund av att de är just kvinnor.
 7. S har ignorerat den psykiska ohälsan hos unga tjejer
  Andelen 13-15 åriga flickor och pojkar som rapporterar om återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan 1980. Samtidigt är det hela 20 av 21 regioner som saknar resurser för att möta behovet. Problemet med den ökande psykiska ohälsan bland framförallt unga kvinnor är inte en ny förekomst, men trots detta verkar Socialdemokraterna ha ansett frågan som oviktig.
 8. S sviker kvinnor som faller offer för våld i nära relation
  Bara under 2018, efter fyra års styre, föll 22 kvinnor offer för dödligt våld från en partner eller före detta partner, vilket var mer än dubbelt så många kvinnor som under året innan. Utöver detta är det endast en fjärdedel av ansökta kontaktförbud som beviljas, vilket är en minskning från tidigare år.
 9. S vill att unga tjejer skall få genomgå könskorrigeringar
  Dödligheten i suicid bland de som lider av könsdysfori är betydligt högre än bland övriga befolkningen, och Socialstyrelsen valde 2022 att ändra sina rekommendationer kring hormonbehandling till minst 18 år. Trots all expertis som motsäger deras hållning stod Socialdemokraterna, så sent som 2021, bakom att barn från 12 år ska kunna byta juridiskt kön utan ett läkarutlåtande.
 10.  S har bidragit till att hedersvåld numera är en svensk företeelse
  Under 2017 beräknades omkring 240 000 personer vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och under 2015 beräknades omkring 28 000 flickor och kvinnor vara könsstympade. Mörkertalet anses vara stort givet den tystnadskultur som föreligger. Detta som direkt följd av en ansvarslös invandringspolitik och fullkomligt obefintliga konsekvenser för de som förtrycker unga tjejer och kvinnor.

Fullständigt misslyckande

Socialdemokraterna är experter på att tala sig varma om kvinnors rättigheter och att Sverige minsann ska ligga i framkant när det kommer till jämställdhet. Men verkligheten talar sitt tydliga språk.

Ovanstående är bara ett axplock på de många sätt som Socialdemokraterna fullkomligt misslyckats med att göra Sverige till ett bättre land för kvinnor. Socialdemokraternas verklighetsfrånvända politik har inte gynnat kvinnor under de åtta år de befunnit sig i regeringsställning, trots att det var det uttalade målet – snarare har kvinnor missgynnats och åsidosatts på flera plan.

S bör se sig i spegeln

Sverige har alla förutsättningar som finns för att vara ett föredöme för jämställdhet och kvinnors rättigheter i världen. Men det kräver också en regering som tar frågan på allvar och som faktiskt vågar ta itu med de problem som de allra flesta kvinnor upplevt och kan relatera till, istället för att ägna sig åt floskler och verkningslös signalpolitik.

Det är hög tid för Socialdemokraterna att se sig själva i spegeln och fundera kring vilket samhälle de egentligen vill skapa. Sveriges kvinnor förtjänar mer.

Linda Lindberg, riksdagsledamot (SD), ordförande SD-kvinnor, ledamot i partistyrelsen, socialpolitisk talesperson

Caroline Nordengrip, riksdagledamot (SD), vice ordförande SD-kvinnor

Anna-Lena Blomkvist, förbundssekreterare SD-kvinnor, ordförande SD Siljansbygden, suppleant partistyrelsen

Felicia Siecke, generalsekreterare SD-kvinnor

Läs debatten på Altinget