SD-kvinnors olika regioner

SD-Kvinnors organisation är uppdelad i fyra regioner med respektive regionansvariga. Regionansvariga är ansvariga för berörd region och är den som representerar förbundet regionalt. Förbundet har även distriktgrupper som är indelade utefter våra riksdagsvalkretsar. Distriktansvarig verkar inom sitt område och samlar medlemmarna till lokala träffar. 

SD-Kvinnor regionalt