Vilka vi är

Om oss

SD-Kvinnor är en förkortning av Sverigedemokraternas kvinnoförbund. Förbundet bildades i oktober 2010 genom bildandet av en interimstyrelse. I maj 2011 höll förbundet sitt första årsmöte, och då valdes också den första riktiga styrelsen samt en valberedning.

Förbundets främsta uppgift är att arbeta för kvinnors intressen och inflytande såväl inom partiet som ute i samhället, och har därmed en viktig roll när det gäller att få fler kvinnor att bli medlemmar i förbundet och att våga engagera sig, samt när det gäller att ge stöd och uppmuntran till alla aktiva kvinnor så att de lättare ska kunna utvecklas och avancera inom partiet.

Kvinnoförbundet ska vara ett komplement till Sverigedemokraterna genom att förtydliga, fördjupa och vidareutveckla partiets politik ur ett kvinnligt perspektiv, och har som målsättning att genom en reell inverkan på politiken såväl inom partiet som ute i samhället uppnå ett mer rättvist och jämställt samhälle.

Kvinnoförbundets politiska arbete spänner över många olika områden, men fokuseras i dagsläget på två områden som kan sammanfattas under rubrikerna Jämställdhetspolitik och Familjepolitik.

Styrelse

SD kvinnors förbundsstyrelse 2023-2025.

Bild på Linda Lindberg
Ordförande

Linda Lindberg

linda.lindberg@sdkvinnor.se
Bild på Mona Olin
Vice ordförande

Mona Olin

mona.olin@sdkvinnor.se
Bild på Caroline Nordengrip
2:a Vice ordförande

Caroline Nordengrip

caroline.nordengrip@sdkvinnor.se
Bild på Anna-Lena Hedberg
Ledamot

Anna-Lena Hedberg

anna-lena.hedberg@sdkvinnor.se
Bild på Elin Jensen
Ledamot

Elin Jensen

elin.jensen@sdkvinnor.se
Bild på Anna-Karin Åström
Ledamot

Anna-Karin Åström

anna-karin.astrom@sdkvinnor.se
Bild på Lena-Karin Lifvenhjelm
Ledamot

Lena-Karin Lifvenhjelm

lena-karin.lifvenhjelm@sdkvinnor.se
Bild på Beatrice Timgren
Ledamot

Beatrice Timgren

beatrice.timgren@sdkvinnor.se
Bild på Agneta Kjaerbeck
Ledamot

Agneta Kjaerbeck

agneta.kjaerbeck@sdkvinnor.se
Bild på Erika Stenberg
Ledamot

Erika Stenberg

erika.stenberg@sdkvinnor.se
Bild på Mimmi Heinegren
Ledamot

Mimmi Heinegren

mimmi.heinegren@sdkvinnor.se
Bild på Siv Scarborough
Suppleant

Siv Scarborough

siv.scarborough@sdkvinnor.se
Bild på Anette Rangdag
Suppleant

Anette Rangdag

anette.rangdag@sdkvinnor.se
Bild på Åsa Wittenfelt
Suppleant

Åsa Wittenfelt

asa.wittenfelt@sdkvinnor.se
Bild på Marianne Larsson
Suppleant

Marianne Larsson

marianne.larsson@sdkvinnor.se
Bild på Louise Skaarnes
Suppleant

Louise Skaarnes

louise.skaarnes@sdkvinnor.se