SD står starkt bakom svensk abortlagstiftning

Linda och Pernilla

Det beslut som tagits av US Supreme Court i USA är ett stort bakslag som kan ge förödande konsekvenser för amerikanska kvinnor. Abort är en grundläggande rättighet och kvinnors välmående har alltid prioriterats högt för SD. Vi står bakom svensk abortlagstiftning i sin helhet. En abort eller en graviditet är den enskilda kvinnans beslut. Dock finns det regler som styr när en abort får göras och på vilket sätt.

SD hade mycket riktigt tidigare ett ställningstagande om att gränsen vid vecka arton skulle tidigareläggas till vecka tolv. Detta i syfte att få ner antalet sena aborter då det är ett faktum att ju längre tid graviditeten fortlöper desto större påverkan gör såväl graviditeten som ingreppet på kvinnokroppen.

Den övre abortgränsen på 22 veckor har aldrig ifrågasatts av oss, och inte heller av något annat parti. Det vill säga att samtliga partier står bakom en övre gräns då kvinnan inte får lov att göra abort om inte ytterst särskilda skäl skulle föreligga.

En närvarande politik bör följa utvecklingen och ibland behöver frågor omprövas. Eftersom antalet aborter efter vecka tolv numera ligger på låga nivåer fanns det inga skäl att stå fast vid tidigare beslut och 2019 ändrade partiet sin hållning. Det har aldrig handlat om att inskränka aborträtten, utan snarare om att prioritera kvinnors välmående och hälsa i första hand.

Kanske kan Strandhäll och Ballovarre nu släppa den ohederliga smutskastningen med påståenden som helt saknar grund. För faktum är att SD och S har samma linje i abortfrågan, precis som övriga riksdagspartier. SD kommer alltid värna kvinnors rätt till sin kropp och de egna livsvalen. Och just de egna livsvalen är något Socialdemokraterna har svårt att hålla fingrarna borta ifrån.

Linda Lindberg, ordförande SD-kvinnor och socialpolitisk talesperson SD

Pernilla Wikelund, ordförande SD Växjö och SD Kronoberg

Läs debatten i Smålandsposten