SD-kvinnors höstevent och kongress

Linda Lindberg konferens

Helgen 29 och 30 oktober gick SD-kvinnors stora höstevent och förbundskongress 2022 av stapeln. Omkring 150 kvinnor, varav ett 40-tal ombud, samlades i politikens tecken. Vi gästades av Mattias Karlsson, Carina Ståhl Herrstedt, Micael Rubbestad och Julia Kronlid som, tillsammans med Linda Lindberg gav os informativa och intressanta föreläsningar.

På söndagen, parallellt med hösteventet, genomfördes SD-kvinnors kongress FK22 där våra ombud var aktiva i talarstolen och ett antal välskrivna motioner bifölls. Dessa kommer att lämnas in till partiet och på våra Landsdagar 2023 kommer de behandlas och eventuellt bli en del av partiets kommande politik.

Detta är en fantastisk möjlighet för förbundets medlemmar att kunna påverka partiets politik och vi ser med stolthet på nivån på årets motioner.

Några av motionerna som bifölls handlar om betänketid vid skilsmässa där motionären och förbundsstyrelsen är överens om att det i ett modernt Sverige inte är acceptabelt att t.ex. en kvinna ska behöva vara gift med en man som misshandlat eller våldtagit henne.

Vi biföll motioner som avhandlar stärkt skydd för döva, assistenter i skolan för barn med diabetes, förbud mot oskuldsoperationer, förbättringar i synskadades möjlighet att rösta och många fler.

I ämnet trygghet bifölls en motion som handlar om fotboja med elektrisk stöt. Personer som har fått besöksförbud kan överskrida besöksförbudet och det kan innebära ett allvarligt, dödligt hot för dem som utsätts för det. Förslaget är att hålla förövare borta från dem som har blivit beviljade ett besöksförbud genom att förövaren får stötar som ökar i styrka ju närmare personen kommer den som beviljats besöksförbud. Ett led i att skydda främst kvinnor, men också de få män som råkar ut för det. Det blir ett effektivt medel för polisen för att bättre kunna skydda dem som råkar ut för dessa gärningsmän, utan att det tar för stora resurser. Kostnaden är liten men det kan vara ett effektivt verktyg.

Från styrelsen vill vi här rikta ett stort tack till alla deltagare och ombud som bidrog till att göra denna helg produktiv, lärorik och trevlig.