• Välkommen till SD-Kvinnor

   

  Sverigedemokraternas Kvinnoförbund

   

  SD-Kvinnor eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi strävar för att återupprätta och trygga det svenska folkhemmet. Vi värnar vår samhällsstruktur, kultur och värderingar som kännetecknat Sverige under lång tid. Vi ser ett samhälle där människan är lika inför lagen, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi ser också allvarsamt på de försämringar i samhället där grundstenen Trygghet ruckas och där  framförallt våldet gentemot kvinnan i Sverige ökar.Vår roll är att engagera kvinnor som ställer sig bakom partiets socialkonservativa och nationalistiska grundsyn, samt få fler kvinnor aktiva i det Sverigedemokratiska arbetet för landets bästa.

  _____________________________________________________________________

  2017-09-28

  SD-kvinnor känner inte igen sig i den bild som målas upp av vårt parti.

  Som ett utav Sveriges kanske snabbast växande kvinnoförbund, som gått från 400 till över 2000 medlemmar de senaste åren, blir vi bestörta över de uppgifter som nyligen presenterats via media. Det är fruktansvärda och helt förkastliga uppgifter som nått oss – om ett påstått agerande som vi med emfas tar avstånd ifrån.

  Vi blir naturligtvis också bestörta över den bild som utmålas kring partiet och dess påstådda kvinnosyn. Upprörda kvinnliga företrädare och medlemmar har hört av sig till vårt förbund och känner sig bedrövade över den skildring som ges utav vårt parti. En medieskildring dessa medlemmar inte känner igen sig i, än mindre ställer sig bakom. Att sexuella trakasserier – mer eller mindre – skulle vara återkommande och vardag för våra kvinnliga representanter är inget annat en rent nonsens.

  Att det finns problem i vårt parti, som i alla partier och arbetsplatser, är såklart inget vi förnekar eller förringar. Men beskrivningen att det är ett större problem – och mer förekommande i vårt parti – delas inte utav oss eller utav våra medlemmar. Med det sagt kan vi självfallet, precis som samhället i stort, bli bättre på att hantera och motarbeta rena olagligheter, orättvisor och stärka utsatta kvinnor, såväl som att stärka jämställdheten inom de plattformar vi finns och verkar. Från kvinnoförbundets sida har vi sedan tidigare uppmanat alla att aldrig hålla tyst om någon händelse eller obekväm situation skulle uppstå.

  Trots detta är det ett faktum att det inte någon gång vid några utav kvinnoförbundets sammankomster, där kvinnor från hela landet samlas, framkommit indikationer som tyder på att vår organisation är oförberedd som sådan, eller sämre än andra partier eller arbetsplatser i allmänhet. Full transparens har rått och kommer att efterlevas inom kvinnoförbundet också framöver.

  Även om vi inte delar den bild som nu sprids om vårt parti, förnekar vi inte att det funnits enstaka, negativa, exempel och problem, samt att så också kan ske i framtiden. Vårt uppdrag, och vad vi ser som helt centralt är att vi tillsammans också framgent fortsätter att stå upp för en Sverigedemokratisk, kvinnovänlig verksamhet, som verkar inom den Sverigedemokratiska rörelsen.

  Förbundsstyrelsen

  Carina Ståhl Herrstedt, ordförande

http://www.jp.se/article/debatt-det-racker-nu/

 

Idag skriver SD-Kvinnors förbundsstyrelse i Jönköpings-Posten för hela kvinnoförbundets räkning om att vi har fått nog av våld, trakasserier och våldtäkter mot kvinnor. Varför tar ingen debatten? Skamligt!

 

Vi tycker att det räcker nu!

 

 • SD-Kvinnor bemöter Expressen

  Upprörda kvinnliga medlemmar och företrädare har under gårdagen hört av sig och känner sig bestörta över den bild som nu målas upp av partiet, de ställer sig inte alls bakom den utan hävdar att de aldrig upplevt några sexuella trakasserier eller att sexistiska skämt och antydningar skulle vara någon form av vardag. De vill bestämt ta avstånd från de uttalanden som nu gjorts i media. Självfallet kan även vi som parti bli bättre vad gäller jämställdhet och att stötta och stärka utsatta kvinnor, men bilden av att vårt parti skulle vara värre däran än andra arbetsplatser eller politiska partier är inte någonting vi ställer upp på.

  Vi som förbund blir naturligtvis också bestörta över den bild som utmålas kring partiet och dess kvinnosyn, Det är en bild som vi inte alls kan identifieras oss med. Att sexuella trakasserier mer eller mindre skulle vara vardagen för våra kvinnliga representanter är inget annat en ren nonsens. Att det finns problem i vårt parti likt andra partier och arbetsplatser är såklart inget att förringa men vi har definitivt inte större problem än någon annan arbetsplats.

  Vår bild är att det under åren som gått visserligen har förekommit händelser och situationer där kvinnor blivit illa behandlade av enskilda personer. I de fall vi känner till har kvinnorna uppmanats att anmäla om de anser att ett brott har begåtts. I inget av fallen har detta lett fram till en fällanden dom, men om man tittar på de fall som uppmärksammats idag har det ändå fått konsekvensen att de misstänkta männen har fått lämna sina tjänster

 • Vi som kvinnoförbund blir naturligtvis bestörta när vi får höra att några enskilda tjänstemän skrivit en rapport som kartlägger, skuldbelägger och misstänkliggör vissa kvinnor. Det här är inte på något sätt acceptabelt. Vår säkerhetsavdelning ska jobba med trygghetsfrågor och säkerhet, inte bedriva privatspaning

  Därför är det glädjande att partiet redan agerat och gjort en omorganisation där säkerhetsavdelningen läggs ner, delvis som en följd av att delar av tjänstemannaorganisationen agerat utan partiets vetskap.

  Det ser vi som ett tydligt tecken på att partiet hanterat frågan och vi som kvinnoförbund förutsätter dessutom att de som är ansvariga för rapporten också visar lika stort ansvarstagande.

  Kvinnoförbundet kommer att lyfta frågan med alla de kvinnor som kommer till vår utbildning i helgen, där kommer vi att vara tydliga med att förklara att saken är hanterad sedan en tid tillbaka och även öppna upp för enskilda samtal om det skulle finnas behov för det.

  SD-Kvinnors förbundsstyrelse

 • aatgaerdsprogram_framsida

 • För oss är Trygghet prioriterat

  Var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen. En av tio vågar inte ens lämna hemmet. Vi lär oss tänka på vår klädsel, anpassa vår gångtakt och alltid ha mobilen tillgänglig samt nycklar redo i handen för självförsvar eller en försvarsspray i väskan. Den upplevda otryggheten påverkar vår vardag – vår verklighet. Detta måste ta slut.

  Från annat politiskt håll får vi ibland höra att lösningen ligger i genusvetenskap och genuspedagogik. Men vi SD-kvinnor tror inte att vi behöver omskola män för att skapa trygghet – de absolut flesta männen i vårt land är helt vanliga, underbara grabbar och inte våldtäktsmän i väntan på rätt offer. Ibland höjs också röster som talar om feministiskt självförsvar som en lösning. Men för oss är det oacceptabelt med en ordning där det läggs på den enskilda att kunna försvara sig mot attacker. Din säkerhet är nämligen samhällets ansvar, inte ditt.

  Tillsammans med Sverigedemokraterna presenterar vi ett åtgärdsprogram, som du hittar här bredvid, för att återupprätta en kvinnofrid värd namnet. Det handlar om bättre belysning på gator och torg, övervakningskameror på särskilt utsatta platser, närvarande polis och ett starkt rättssystem där förövare straffas och brottsoffer får upprättelse. Men det handlar också om ökat stöd till kvinnojourer, bättre möjligheter för kontaktförbud och starkare kontroller inom taxinäringen. Alla förtjänar att känna sig trygga i vårt land. Trygga på riktigt.

 • När andra kvinnoförbund endast lyfter så kallade kvinnofrågor väljer SD-kvinnor att lyfta blicken och se till ett mer balanserat samhälle i stort. När andra fokuserar på att räkna hur många män respektive kvinnor som hittas i olika styrelser och på arbetsplatser väljer vi att förbättra arbetsvillkoren i de kvinnodominerade brancher som hamnat efter. När andra diskuterar hur vi bäst uppnår ett könsneutralt samhälle höjer vi rösten för ett samhälle där det som står i fokus är att du välkomnas och respekteras oavsett ditt kön.

 • Vi väljer helt enkelt att verka utifrån den verklighet vi lever i, de problem vi vet att kvinnor känner av i sin vardag. Vi vill förbättra situationen för Sveriges kvinnor, och män, på riktigt. Vi löser problem, vi delar dem inte lika mellan män och kvinnor.

  Här nedan finner du fem bilder, fem poänger vi vill göra. Fem problem som vi upplever i vår vardag. Klicka på dem, och du får se en kortare summering av vad vi vill göra.

 • trygghet

 • måbra

 • Skola

 • barn

 • livspussel

verklighetens_roest

 • SD-Kvinnor tycker till!

   

  Både den nuvarande och den tidigare Alliansregeringen har prioriterat det kommunala självstyret före de äldres behov. Detta vill vi ändra på genom att införa tvingande nationella riktlinjer för bedömning av rätten till äldreboende. De äldre tvingas ofta bo kvar hemma. Kommunerna höjer kraven för att få en plats på äldreboende samtidigt som antal platser minskar skriver Per Ramhorn, Carina Herrstedt och Christina Östberg ledamöter i Socialutskottet.

   

  Läs mer: Äldres behov ska prioriteras

   


  Helsingborgs Dagblad listar de 100 mest inflytelserika personerna i Skåne.

  Givetvis hamnar vår Carina Herrstedt på plats 10 i rankingen.
  Läs mer: SD-Kvinna bland de 100 mest inflytelserika personerna i Skåne


  I går rapporterade Sveriges Radio P4 i Blekinge att över tusen kvinnor inte kommer att kallas till cellprovtagning i år så som tidigare planerat.
  Detta eftersom mödrahälsovården i Blekinge är så ansträngd som en direkt följd av att antalet inskrivna kvinnor ökat med tio procent i år på grund av den ökande flyktingströmmen. Det leder till att man måste prioritera bort planerade cellprovsundersökningar vilket innebär att många kvinnor kan få vänta onödigt länge på att få ta cellprov.
  Läs mer: SD-Kvinnor säger ifrån angående mödrahälsovården i Blekinge Län

 • SD-kvinnor

 • facebook1

  annons