Det här är SD-kvinnor

Välkommen till Sverigedemokraternas kvinnoförbund!
Är du kvinna och ställer dig bakom Sverigedemokraternas politik? Då är du välkommen att bli en del av vårt förbund. Ett utav våra främsta mål är att få fler aktiva kvinnliga medlemmar.

Vi erbjuder partiets kvinnliga medlemmar en plattform för kunskapsutbyte och nätverkande, ett forum där vi stärker varandra och utbyter erfarenheter. Följande fyra punkter är våra huvudsakliga syften:

Modern och tillgänglig vård

Hälso- och sjukvården ska erbjuda såväl de senaste kunskaperna som beprövade och avancerade behandlingsmetoder – den svenska vården ska vara en vård i världsklass.

Vårdens bemötande av kvinnor

För att uppnå jämlikhet krävs det att sjukdomar som drabbar kvinnor prioriteras lika högt som mäns och att forskningen inom området värdesätts.

Våld och sexuell handling

Vi anser det som självklart och grundläggande att alla som växer upp i Sverige ska ha en välmående barndom som är trygg och fri från droger, våld och sexuella övergrepp.

Trygghet och tillit

Trygghet en av grundstenarna för ett välmående samhälle.

Aktuellt